Historie

V roce 2021 si brněnský mužský basketbal připomněl devadesát pět let organizované činnosti. V roce 1926 se začali košíkové věnovat sportovci v Sokole Brno I a zájem o novou hru byl i v Sokole Brno II a v Sokole Královo Pole. Hned v úvodu je třeba uvést několik důležitých souvislostí. Basketbal se v Československu objevil v roce 1919, zásluhu na tom měl prof. J. A. Pípal. V roce 1924 byl založen volejbalový a basketbalový svaz, jehož prvním předsedou se stal F. M. Marek. Významnou událostí v rozvoji nové hry bylo postavení budovy YMCA v Praze s vlastní tělocvičnou pro basketbal. V předválečném období měla Praha předstih, který však hlavnímu městu nevydržel dlouho. Už v této době (v roce 1932 vznikla v Ženevě mezinárodní basketbalová federace FIBA a jednou z osmi zakládajících členských zemí bylo i Československo) se však podařilo položit pevné základy k pozdějšímu rozvoji basketbalu u nás a také k četným mezinárodním úspěchům.